صحت شرکت صنعتی و بازرگانی صحت درسال ١٣٣٥ در تهران تاسيس شد. به گواهی دفتر صنایع غذایی،  دارویی و بهداشتی ایران، این شرکت اولین تولید کننده شامپوهای گیاهی در کشور است. که در حال حاضر به عنوان يكی از پيشتازان و نوآوران صنعت شوينده و يكی از