در این مقاله سایت هماوش سعی کردیم تا اطلاعاتی درباره کارخانه و محصولات صحت با شما به اشتراک بگذاریم. کارخانه و محصولات صحت شرکت صنعتی و بازرگانی صحت درسال ١٣٣٥ در تهران تاسيس شد. به گواهی دفتر صنایع غذایی،  دارویی و بهداشتی ایران، این شرکت اولین تولید