محصولات شوینده توفیری   برند توفیری در راستای جایگزین شدن محصولات شوینده ایرانی به جای محصولات خارجی اقدام به تولید محصولات شوینده با کیفیت و مرغوب نموده است. مایع دستشویی توفیری مهمترین محصولی که برای دست شویی ها مورد استفاده قرار می گیرد مایع دستشویی است. این